More

  1. MILIGRAMI: Davor O LIVE!
    Po daljšem miligramskem mrku se bodo profesorji in asistenti skupaj z vso zvočnoropotarnico zopet pojavili. Tokrat bodo testne melodije uhajale skozi Kanal številka nič, ki se nahaja globoko v metelkovskih nedrjih. Med intelektualno čredo vsekakor odzvanjajo pojmi, kot so trajnostno, lokalno, cenovno ugodno; zato smo te prvine mukoma sparili med seboj v nekakšno polnočnico gensko spremenjene plesne zelenjave: Lokalno - Poleg neposrednih lokalnih virov iz dežele šahovnic in poletnih festivalov…
  1. Nitz - Antibiotik
  2. Zergon - Zergon live at DJ Seansa - Radio Student 04.07.2013
  3. Utti - Tuga
  4. Symann - Dom

We are happy to announce our next guest:

Cottam (Aus Music, UK) 22.2. 2014 @ KlubK4

Watch here his boiler room show:

http://www.youtube.com/watch?v=t64s_cAYox0